Chuo Cha Maji

Chuo cha Maendeleo na Usimamizi wa Maji kina jukumu la kutoa mafunzo kwa mafundi sanifu wanaohitajika kwa ajili ya ujenzi,ukarabati na matengenezo ya miradi ya maji na usafi wa mazingira fani zinazotolewa ni pamoja na maabara ,ujenzi, hadrolojia na upimaji. Katika ngazi za cheti, Diploma na lengo ni kutoa Shahada Mchakato wa utoaji wa shahada unaendelea.

Majukumu
Majukumu ya Chuo cha Usimamizi na Maendeleo ya Maji ni kama ifuatavyo:

  • Kutekeleza shughuli za kiutawala na nyinginezo ili kupata ufanisi katika kutoa mafunzo;
  • Kufundisha wataalamu, mafundi sanifu, mafundi bomba kwa ajili ya maendeleo ya sekta ya maji;
  • Kuboresha mitaala na kutengeneza vitendeakazi kwa ajili ya kufundishia karakana na
  • Kutunga na kusimamia mitihani na kuhakikisha hakuna uvujaji wa mitihani.