Vitengo

Kitengo cha Uratibu wa Programu

Inafanyiwa kazi

Kitengo cha Fedha na Uhasibu

Inafanyiwa kazi

Kitengo cha Ukaguzi wa Ndani

Inafanyiwa kazi

Kitengo cha Manunuzi

Inafanyiwa kazi

Kitengo cha Huduma za Sheria

Inafanyiwa kazi

Kitengo cha TEHAMA

Inafanyiwa kazi

Kitengo cha Mawasiliano Serikalini

Inafanyiwa kazi