Idara

Idara ya Rasilimali za Maji

Inafanyiwa kazi

Maji Mijini

Inafanyiwa kazi

Maji Vijijini

Inafanyiwa kazi

Ubora wa Maji

Inafanyiwa kazi

Idara ya Utawala na Menejimenti ya Rasilimali Watu

Inafanyiwa Kazi

Sera na Mipango

Inafanyiwa kazi