Wasiliana Nasi

Wizara ya Maji .
Anwani/Mahali S.L.P 456 Dodoma
Hotline: 022 2450838/40-41
Nukushi: Nō: 022 2450533
Barua pepe: ps@maji.go.tz
Mrejesho, Malalamiko au Wazo