Wizara ya Maji na Umwagiliaji

Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

The trend towards a knowledge-based  economy has emphasized the importance of ICT  in development efforts in the Water and Irrigation Sectors. This shift requires a well – developed technology investment plan and intelligent deployment and maintenance management. For the Ministry of Water and Irrigation (MOWI) to realize the value of ICT investment, ICT must be deployed to improve efficiency and effectiveness in internal and external services delivery.  An ICT  Policy is necessary to provide appropriate directives to harness ICT for achieving MOWI’s objectives

Mwongozo huu umeandaliwa kwa kuzingatia mazingira ya Wizara ya Maji katika kulinda usalama wa taarifa na kumbukumbu za Serikali ikiwa ni utekelezaji wa Waraka wa Utumishi Na. 5 wa Mwaka 2009 na Mwongozo wa Matumizi Bora, Sahihi, na Salama ya Vifaa na Mifumo Menejimenti ya Utumishi wa Umma Julai 2012. Mwongozo unatokana na ukweli kwamba kuna ongezeko kubwa la matumizi ya TEHAMA katika kuboresha utendaji na utoaji wa huduma kwa wananchi.